Nord Metal

Nord Metal Hero

EU-investeringar

Minska den negativa påverkan på miljön
implementera icke-tekniska innovationer

  1. Ett miljöskyddsledningssystem implementeras i enlighet med kraven i LST EN ISO 15004-standarden
  2. En revision av produktionsteknologier genomförs
  3. Ekologisk
    produktdesign