Nord Metal

Nord Metal Hero

EU-investering

Redusere den negative påvirkningen på miljøet
implementere ikke-teknologiske innovasjoner

  1. Et miljøvernstyringssystem implementeres i samsvar med kravene i LST EN ISO 15004-standarden
  2. Det gjennomføres revisjon av produksjonsteknologier
  3. Økologisk produktdesign