Nord Metal

Nord Metal Hero

ES investicija

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
diegiant netechnologines inovacijas

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 15004 standarto reikalavimus
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas