Nord Metal

Nord Metal Hero

om oss

”Nord metal“ UAB är ett erfaret företag med omfattande expertis, specialiserat på tillverkning av kapade och bockade armeringsjärn och prefabricerade armeringskorgar av stål. Företaget hanterar framgångsrikt B2B-projekt i Litauen såväl som på utländska marknader.

länder vi
arbetar
med

Litauen, Sverige,
Finland, Danmark,
Norge,
Lettland, Estland,
Polen, Tyskland,
Frankrike, Spanien

kvalitet

Att säkerställa högsta kvalitet på råvaror, produkter och tjänster är av yttersta vikt för oss. Följande certifikat bekräftar vår inställning till arbetet: ISO 9001:2015 (”Ledningssystem för kvalitet“), ISO 14001:2015 (”Miljöledningssystem“), ISO 45001:2018 (”Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen“), LST EN ISO 17660-1:2006 (”Svetsning av armeringsstål“).