Nord Metal

Projekt för NATO-bas i Sverigehero

Projekt för
NATO-bas i Sverige

Även om vi inte kan avslöja många detaljer på grund av sekretess- och säkerhetsskäl, är vi stolta över att ha deltagit i byggandet av ett så viktigt projekt som NATO-basen i Sverige.

Tillverkningen av prefabricerade armeringskorgar och pålburar var ett ansvar för hela teamet på ”Nord metal“ . Armeringsjärn levererades också av oss.