Nord Metal

Nordmetal Lidl projektas Vinliuje

Projekt för LIDL-affärer

”Nord metal“ teamet arbetade med byggprojekten för 6 ”LIDL“ affärer i Litauen, både med designarbete (förberedelse av teknisk dokumentation) och leverans av produkter (prefabricerade armeringskorgar, armeringsjärn, kapade och bockade armeringsjärn).