Nord Metal

Nordmetal Lidl projektas Vinliuje

LIDL-butikkprosjekt

Nord metal-teamet jobbet med byggeprosjektene til 6 LIDL-butikker i Litauen både i designarbeidet (utarbeidelse av teknisk dokumentasjon) og i leveransen av produkter (armeringsjern, emner, stangarmering).